Ww-uitkering - Advocaat Bezwaar Uwv

Gepubliceerd dec. 13, 22
6 min read

Wia – Bezwaar Maken Tegen Het Uwv

Je werkgever moet los hiervan ook nog gewoon kijken of er andere mogelijkheden – al dan niet met kleine aanpassingen – binnen je oude werkplek mogelijk zijn (). Ik heb nog veel meer informatie hierover gegeven in dit artikel over re-integratie tweede spoor. Als jij ruim 1,5 jaar ziek bent, dan kun je een WIA-uitkering gaan aanvragen.

In dit beschrijft de bedrijfsarts de gezondheidssituatie van jou als werknemer op dat moment. Let er bovendien op dat je dit op tijd doet, minimaal 11 weken voordat je 104 weken ziek bent. Als je dit namelijk te laat zou aanvragen, dan mag je werkgever je loon helemaal stopzetten. Daarover kun je meer lezen in dit artikel over de loonsanctie tijdens ziekte.

Hierin staat precies hoe het op dat moment staat met je re-integratie. Het UWV heeft voor de WIA aanvraag alle formulieren nodig die jij met je werkgever en de bedrijfsarts hebt ingevuld, dus ook het plan van aanpak en de eerdere evaluaties. Hiermee kan het UWV beoordelen hoe jullie je hebben ingezet om te re-integreren vanaf het eerste moment van ziekmelding.

Als je je afvraagt of je tijdens je ziekte eigenlijk wel op vakantie mag en of je dit vakantiedagen kost, lees dan hierover meer in Mocht je meer willen weten over je recht op een transitievergoeding als je na 2 jaar ziekte ontslagen zou worden, druk dan Als je geïnteresseerd bent in mijn artikelen, houd dan de in de gaten of volg mij op of (Arbeidsdeskundige - Uitkering en WIA).

Advocaat Wia

Eén van je werknemers is al twee jaar ziek. Het ziet er helaas niet goed uit voor hem en je verwacht hem niet terug op de werkvloer. Hij zal niet zomaar herstellen en zeker niet binnen een halfjaar. Een overweging is om een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV. Je begint met de onderbouwing van de langdurige arbeidsongeschiktheid.

Als je zieke werknemer al een WIA-uitkering ontvangt, voeg je die stukken bij. Een van de belangrijkste documenten die je bij de ontslagaanvraag voegt, is een verklaring van de bedrijfsarts. De verklaring moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Ingaan op de huidige mogelijkheden om het werk te hervatten. Prognose voor de komende 26 weken of herstel in bedongen arbeid te verwachten is.

Dus alleen wanneer je zieke werknemer meer dan twee jaar ziek is én de bedrijfsarts onderschrijft dat hij niet meer aan de bak kan binnen het halfjaar in zijn eigen werk of in aangepaste vorm dan heeft het zin om de aanvraag in te dienen. Je kunt het formulier aanvraag ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid invullen via de website van UWV.

De Beste Advocaten Herstellen Uw Wia UitkeringWw-uitkering - Advocaat Bezwaar Uwv

Ik zou willen zeggen dat dit een eenvoudige klus is. Dat is het niet. Het is een vervelend en met name administratief karwei. Vergeet daardoor ook niet na te denken over de juridische kant van de aanvraag. Of – beter nog – je schakelt een arbeidsrechtspecialist in om de procedure te starten en/of te begeleiden.

Wia-uitkering Afgewezen? Advocaat Geeft Juridisch Avies

De behandeling van een complete aanvraag duurt ongeveer vier weken. Als een extra ronde van hoor en wederhoor noodzakelijk is dan kan het langer duren, net als het geval waarin door UWV besloten wordt dat er een deskundigenadvies moet worden aangevraagd. Dan zeg je – dit is super belangrijk – op met inachtneming van de juiste opzegtermijn.

Dat zou echt onnodig én zonde zijn. Je werknemer kan na het ontslag via de kantonrechter proberen om herstel van de arbeidsovereenkomst te vragen of indien er sprake is van ernstige verwijtbaarheid een billijke vergoeding laten vaststellen. Meer hierover weten? Stel je vraag onderin de comments of check voor een volgend blog.

Indien er nieuwe omstandigheden zijn, kan je overwegen om een hernieuwde ontslagaanvraag bij UWV te doen. Zijn die er niet en ben je het ook niet eens met de beslissing van UWV? Dan kan je overwegen om naar de kantonrechter te gaan. Overleg altijd direct na ontvangst van een beslissing met een specialist, omdat er strakke termijnen worden gehanteerd.

Daarom werd tot voor kort – vooral in het MKB – een dienstverband met een zieke werknemer vooral slapend gehouden. Klopt. Je wordt namelijk in principe gecompenseerd door UWV. WIA-uitkering na herkeuring. De Wet geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. *niet voor alle gevallen, check dat dus vooraf bij een specialist.

Wia – Bezwaar Maken Tegen Het Uwv

Ww-uitkering - Advocaat Bezwaar UwvUwv Bezwaar Wia Uitkering

q. voorschieten aan je werknemer. Zorg er verder voor dat je alles goed vastlegt en bewaart. Flauw, maar waar: het is per situatie afhankelijk van wat ik je adviseer te doen. Goed om te weten is dat je in de meeste gevallen gecompenseerd zult worden voor de transitievergoeding. Maar let wel even op voor hoeveel.

Overweeg eventueel ook nog een vaststellingsovereenkomst. Daarin kun je als partijen afspreken wat je maar wenst. Enige is dat je het wel eens moet worden natuurlijk. Bel of mail gerust voor vragen of laat een reactie achter onder het bericht. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg verplichtte op 27 december 2018 een werkgever om het slapende dienstverband met een zieke werknemer op te zeggen.

Breaking news: er is weer een uitspraak over een slapend dienstverband. Dit keer is het een kort gedingrechter in Den Haag die oordeelt dat een Stichting het dienstverband met een directeur moet opzeggen. WIA Advocaat - Bel voor Direct gratis Advies. Lees hier hoe het zit. Maar een dag later volgt een uitspraak van de rechter Overijssel die zegt dat er geen wettelijke opzegverplichting geldt.

Het is dus nog steeds van belang om goed te kijken naar de omstandigheden van de situatie per werknemer en per werkgever. Lees ook mijn artikel in het tijdschrift voor HR professionals: HR Rendement over het slapend houden of wakker maken van deze dienstverbanden. Uiteraard nog zonder toevoeging van de uitspraken van 28 en 29 maart 2019.

Advocaat Uitkering - Gratis Advocaat [Intakegesprek]

Er zijn omstandigheden denkbaar om niet in te gaan op een voorstel tot beëindiging van het dienstverband. In zoverre kan een reactie dus nog per situatie verschillen - WIA Specialist - Advocatuur - Advocaat. Het is aan de Hoge Raad om dit onafhankelijke advies al dan niet op te volgen. WIA-uitkering afgewezen? Advocaat geeft juridisch avies. Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet, is nog niet bekend.

Cookies Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.

Zoals ik in een eerder artikel al schreef zit je eerst twee jaar in de ziektewet en krijg je daarna een WIA keuring. Ik schreef wat er gebeurt als je ziek uit dienst gaat, hoe het UWV de ziektewet overpakt en dat normaliter de werkgever twee jaar ziekte dient te betalen.Na de ziektewet komt de WIA keuring en wordt er besloten of je een WGA (gedeeltelijke afkeuring) of een IVA (volledig langdurig afgekeurd) krijgt. In deze blog lees je mijn persoonlijke ervaring van mijn eigen WIA keuring. Eerst viel er een brief van het UWV op mijn deurmat. Hierin stond dat ik de WIA uitkering moest gaan aanvragen, omdat de twee jaar ziekte nadert.

Meer van Arbeidsrecht

Navigation

Home

Latest Posts

Uitkering Advocaat - Uitkeringsproblematiek

Published Jan 04, 23
6 min read

Bezwaar Maken Op Hoogte Uitkering

Published Dec 18, 22
9 min read

Vervroegde Wia-aanvraag, Hoe Werkt Het?

Published Dec 17, 22
6 min read